5 fordele med adgangskontrol – Læs om elektronisk adgangskontrol er noget for dig eller din virksomhed

Elektronisk adgangskontrol har i mange år været en fast og vigtig del, af virksomheders håndtering af adgang til deres bygninger.

Herunder kan du læse om 5 ting som adgangskontrol kan gøre, både for private og erhverv.

Nøglekort og nøglebrikker er meget udbredt og bruges især i større virksomheder, der har mange ansatte. Vi oplever dog en stigende efterspørgsel hos både boligforeninger og private, men også mindre virksomheder, som ser en klar fordel i, at der ikke skal udleveres, eller produceres en masse nøgler. Med et elektronisk system kan alt nemlig styres centralt. Og et kort eller en brik kan styres og kobles til og fra, fra en central enhed.

Spær selv omgående en mistet nøglebrik eller kort

Hvis en medarbejder stopper på sit arbejde, og har fået udleveret et adganskort eller en brik, kan man hurtigt og effektivt, sætte den pågældende enhed ud af funktion. Det betyder, at problematikken ved at skulle indsamle kortet/brikken minimeres. Man kan altså med meget få “klik” på en computer, fjerne adgangen og muligheden for at komme ind.

Selvsamme funktion er også effektiv i eksempelvis: Boligforeninger og private hjem, hvor børn ofte mister deres nøgler, eller i det her tilfælde deres brik til låsen derhjemme. Ligeså kan denne løsning også bruges i sportsklubber, fitnesscentre og lignende.

Oplåsning af dør med elektronisk adgangskontrol

Tidsindstil døre til at åbne/låse på et bestemt tidspunkt

Driver man en sportsklub, fitnesslokale i beboerforeningen, eller skal man styre adgangen til et vaskeri, kan det være en ide, at tidsstyre adgangen. Det kan der være mange årsager til, men netop muligheden for at styre hvornår folk bruger et lokale er en meget væsentlig detalje i elektronisk adgangskontrol.

Et godt eksempel på brugen af dette, er føromtalte beboeradgange til udvalgte lokaliteter i en forening. Der kan være støjgener at tage hensyn til, eller andre faktorer der gør, at man vil minimere brugen af et lokale på specifikke tidspunker. Fra en central enhed sættes denne funktion op, og kan justeres, for alle beboere, eller visse beboere, nemt og hurtigt.

Undgå ventetid på systemnøgler

At få produceret systemnøgler kan tage tid, og der kan være en væsentlig udgift forbundet med det. Samtidig kan bortkomne nøgler skabe en unødig risiko for utilsigtet adgang.

Med elektronisk adgangskontrol, og brugen af brikker eller kort til adgang, fjernes såvel risiko, som ventetid. Et kort eller en brik kan sættes ud af funktion, og med ekstra brikker og kort på lager, kan man selv sætte en ny nøglebrik op til de rette adgange, hvorefter den udleveres til brugeren.

Omkodning af egne låse uden udgift

Ved at stå for opsætningen af funktioner og kort selv ( gøres nemt via et elektronisk webbaseret interface ) kan man spare mange penge på omkodning. Leverer vi et system, sørger vi for den rette oplæring i hvordan man gør det, og sikrer at udvalgte ansvarshavende personer er klædt på til, at stå for systemet.

Forsvinder en systemnøgle, kan det være en stor udgift at skulle omkode mange låse i en virksomhed. Forsvinder et nøglekort eller nøglebrik, sættes de blot ud af funktion, og et nyt programmeres.

adgangskontrol med briklåse

Effektiv adgangskontrol med briklås fra A/H Låsemontage

Økonomisk besparelse på sigt

Nøglebrikker og nøglekort er langt billigere at producere en nøgler, og giver samtidig virksomheder langt større kontrol med adgangen til deres bygninger. Samtidig er der meget store besparelser over tid, da mekaniske låsemekanismer ikke bliver brugt på samme måde i et elektronisk system, som med et nøglebaseret system.

Slid er en faktor når man bruger “normale nøglesystemer”. Og med elektronisk adgangskontrol minimerer man sliddet og forlænger levetiden markant. Muligheden for at spare penge på sigt, kan altså sættes direkte op i regnestykket. Kombineret med den lette arbejdsgang med udlevering, idriftsætning af nye kort og muligheden for hurtigt at fjerne funktioner fra bortkomne brikker og kort, er det på alle måder en god beslutning, at gå den elektroniske vej.

BONUSINFO:

Adgangskontrol kan i dag installeres trådløst, så der ikke skal trækkes kabler eller strøm til dørene, dette gør vi i dag kan leverer disse systemer langt billigere end mange tror.

Tag endelig kontakt til os, hvis vi skal komme med et tilbud til dig. Uanset om det er hos dig privat, eller om det er til en større eller mindre virksomhed.

Send os mail

2 + 1 = ?