Adgangskontrol

Hos A/H Låsemontage er vi eksperter indenfor adgangskontrol, vi har i mange år arbejdet med at udbrede kendskab og installere digital adgangskontrol.

Vores løsninger inden for elektronisk adgangskontrol dækker alle behov for en fleksibel og sikker hverdag.

Adgangskontrol er den sikre metode til at håndtere, hvor personer kan bevæge sig hen i en bygning. Et adgangskontrolsystem sikrer, at kun de rigtige personer kan komme ind af godkendte døre i de rette tidsrum.

Adgangskontrol kan være én enkel, berøringsfri og meget brugervenlig løsning uden brug af nøgler og kabler, det er let, det er sikkert og åbner op for mange muligheder.

Adgangskontrol er mere end bare brugervenlig åbning af døre og høj sikkerhed, adgangskontrol kan f.eks. også integreres til kantinesystemer, tidsregistreringssystemer, TV-Overvågning og meget mere.

Med adgangskontrol kan man sætte en lås til at åbne automatisk, eller låse ejendommen af på et bestemt tidspunkt og skulle et adgangsgivende medie bortkomme, kan dette nemt programmeres ud.

Vi forhandler/servicerer b.la. følgende mærker: Salto, SmartAir, iLOQ, Simons Voss, ARX, SPC, Cliq, Nox m.m.

SALTO

Adgangskontrol kan være én enkel, berøringsfri og meget brugervenlig løsning uden brug af nøgler og kabler, det er let, det er sikkert og åbner op for mange muligheder.
Adgangskontrol er mere end bare brugervenlig åbning af døre og høj sikkerhed, adgangskontrol kan f.eks. også integreres til kantinesystemer, tidsregistreringssystemer og meget mere.
Med Salto adgangskontrol kan man tilvælge digitale nøgler og der kan således tildeles adgang til ejendommen, ved blot at sende en digital nøgle til brugerens registrerede telefonnummer.
I softwaren kan man sætte en lås til at åbne automatisk, eller låse ejendommen af på et bestemt tidspunkt og skulle et adgangsgivende medie bortkomme, kan dette nemt programmeres ud.
Med salto XS4 kan du helt undværemekaniske nøgler.

iso 9001 logo

Vi er ISO9001 Certificeret ADK installatører

Kommercielt

Et sikkert og praktisk miljø for ansatte, besøgende og eksterne medarbejdere:

 • Effektiv udnyttelse af forskellige brugergruppers bevægelser til/fra og indenfor forskellige afdelinger i virksomheden, f.eks. receptionsområder, produktionsområder, parkeringsområder, enkelte kontorer, etager eller bygninger; sikkerheden optimeres uden at bevægelsesfriheden mindskes.
 • Beskyttelse mod tyveri ved hjælp af SALTO-platformen (SVN + Trådløst + mobil) for at udvide sikkerheden og holde styr på loginformationen relateret til adgangspunkter i dit anlægs sikkerhedssystem; fra kontordøre til dataskabe og til parkeringsporte, herunder eksterne anlæg.
 • Optimering af anlæggets enkelte områder ved fleksibel ændring af adgangsplanerne uden besvær og ved at tillade individuel programmering af visse installationer til konferencer og særlige arrangementer.
 • Effektiv håndtering af større skift og trafikændringer. Pålidelig RFID-teknologi betyder, at adgangsoplysninger læses hurtigt og uden problemer. Derved undgås flaskehalse ved ind- og udgange.
 • Problemfri integration med PSIM-systemer (Physical Security Information Management Systems, systemer til styring af oplysninger om fysisk sikkerhed) og bygningsstyringssystemer (BMS, BAS) gør det let for anlæggets ejer at føje SALTO-sikkerhed til nuværende systemer.

Særlige SALTO-funktioner til kommerciel anvendelse

Matrix-funktion og -placeringer

Matrix-adgangsfunktionen forenkler og strømliner forbindelsen mellem brugere og døre og gør adgangsplanlægning enkel og ligetil.
Mobile løsninger
SALTOs mobile løsninger med vores JustIN-apps gør adgangskontrollen brugervenlig og fleksibel. JustIN mSVN (mobilt SALTO Virtual Network) gør det muligt at opdatere en persons adgangsrettigheder via fjernadgang ved hjælp af SALTOs JustIN mSVN-app til smartphones med NFC. Denne løsning passer perfekt til mobilt personale og vedligeholdelsespersonale, der arbejder eksternt; eller personale, som kun har behov for midlertidig adgang på præcise klokkeslæt.

Offentlig administration

Et sikkert og praktisk miljø til ansatte, kunder og eksterne leverandører ved hjælp af:

 • Valg af områder med offentlig eller begrænset adgang i en adgangsplan, ved hjælp af et overblik over, hvem der har adgang, hvor og hvornår, til alt lige fra offentlige transitområder, bestemte serviceområder og enkelte kontorer, til etager eller bygninger.
 • Optimer brugen af biblioteker, offentlige adgangsområder i offentlige bygninger og parkeringsområder ved at benytte systemets fleksibilitet til at ændre adgangsplaner hurtigt, så det er muligt at programmere visse installationer enkeltvis.
 • I nødstilfælde kan låsefunktionen bruges til at få kontrol over situationen.
 • Benyt avancerede låse til døre med stor trafik, som overholder offentlige myndigheders krav.
 • Benyt fleksibel og sikker fordeling af adgangsrettigheder til bestemte dele af en bygning såvel som andre anlæg og faciliteter ved hjælp af de samme adgangsoplysninger som dem, der kræves til det primære område.

Særlige SALTO-funktioner til Offentlig administration

Låsning
SALTO giver brugere mulighed for at låse en ejendom i nødstilfælde ved sikkerhedstrusler. Låsninger kan udføres via fjernadgang ved hjælp af trådløse låse eller lokalt på AMOK-langskilte. Dette forbedrer sikkerheden for både ansatte og besøgende.
Omfattende produktudbud
SALTOs store udbud af løsninger kan bruges til alle typer døre, herunder historiske eller arkitektonisk vigtige døre.
Mobile løsninger
SALTOs mobile løsninger med vores JustIN-apps gør adgangskontrol brugervenlig og fleksibel. JustIN mSVN (mobilt SALTO Virtual Network) gør det muligt at opdatere en persons adgangsrettigheder via fjernadgang ved hjælp af SALTOs JustIN mSVN-app til smartphones med NFC. Denne løsning passer perfekt til mobilt personale og vedligeholdelsespersonale, der arbejder eksternt, eller personale, som kun har behov for midlertidig adgang på præcise klokkeslæt. Ud over mSVN giver SALTOs BLE-baserede løsning, JustIN Mobile Key, brugere mulighed for at benytte deres smartphone som en nøgle. SALTOs mobile løsninger er uafhængige af smartphone-producenten.

Sundhedssektoren

Et sikkert og praktisk miljø for ansatte, patienter, besøgende og eksterne medarbejdere:

 • Få hurtigt overblik over, hvem der har adgang, hvornår og hvor længe, til alt lige fra skadestuer, patientstuer, apoteker og operationsstuer, til personalekontorer osv.
 • Beskyt mod tyveri af medicin, farmaceutisk udstyr eller personlige ejendele ved hjælp af et sikkert, positivt miljø, som er til gavn for alle facilitetens interessenter: patienter, personale, familie og gæster, lokale ledere og investorer.
 • Administrer adgangen til en sundhedsudbyders netværk af diverse lokalcentre, klinikker og personalekontorer med det samme adgangskort som dem, der bruges på det primære hospital.
 • Benyt pålidelige og brugervenlige produkter og teknologier, som er beregnet til gentagen brug i områder med stor trafik, herunder parkeringszoner, skadestuer og offentlige hovedindgange.
 • Forbedrer systemets sikkerhed ved også at inkludere adgang for mobilt personale”ukompliceret og uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Særlige SALTO-funktioner til sundhedssektoren

BioCote® antimikrobiel sølvionsteknologi
SALTO Systems benytter i samarbejde med BioCote® denne antimikrobielle sølvionsteknologi, der er med til at fjerne op til 99,99 % af alle mikrober på produktoverflader, hvilket giver et renere, mere sikkert og mere hygiejnisk miljø for personale, besøgende og patienter. 
XS4 GEO-Cylindergreb
XS4 GEO-cylindergreb er designet til at forbedre håndteringen af de elektroniske XS4 GEO-cylindere. Disse greb, som er velegnet til brug i sundhedssektoren, er BioCote-belagte og overholder DDA. Et udvalg af farver gør det let for brugerne (også dem med nedsat syn) at skelne mellem forskellige områder.
mSVN
JustIN mSVN (mobilt SALTO Virtual Network) gør det muligt at opdatere en persons adgangsrettigheder via fjernadgang og ved hjælp af SALTOs JustIN mSVN-app til smartphones med NFC. Denne løsning er perfekt til mobilt personale, herunder hjemmehjælpere, der kan opdatere deres adgangsoplysninger uden at skulle bruge et ledningsforbundet opdateringspunkt i en central facilitet.

Fritids- og aktivitetshus

Et sikkert og praktisk miljø til kunder, personale og besøgende:

 • Integrer adgangskontrol, kontantløse automater, hotelophold, pooladgang og andre tjenester i ét adgangskort, så slutbrugere kan få fordelen og brugervenligheden ved et system med ét kort.
 • Optimer brugen af særlige faciliteter, parkeringsområder og andre typer infrastruktur ved at ændre adgangsplanerne hurtigt, hvilket gør det muligt at programmere visse installationer enkeltvis til konferencer og særlige programmer.
 • Håndter effektivt perioder med stor trafik takket være SALTO’s pålidelige RFID-teknologi, der hurtigt og problemfrit aflæser adgangskort, så flaskehalse undgås.
 • Få fordel af pålidelige og brugervenlige produkter og teknologier til gentagen brug i områder med stor trafik, såsom offentlige hovedindgange og rum med aflåste skabe.
 • Få fordel af en lang række adgangsmedier, der passer til næsten alle typer behov, herunder vandtætte adgangsmedier som brikker og armbånd, og smartphone-baserede adgangsrettigheder.

Særlige SALTO-funktioner til anvendelse indenfor fritid- og aktivitetstilbud

Aflåsning
SALTO giver brugere mulighed for at låse en ejendom i nødstilfælde ved sikkerhedstrusler. Aflåsninger kan udføres via fjernadgang ved hjælp af trådløse låse eller lokalt på AMOK-langskilte. Denne funktion forbedrer sikkerheden for ansatte, gæster og andre besøgende. 
Integration med almindelig, ledningstilsluttet adgangskontrol
Med en forståelse for, at mange steder kræver en kombination af adgangskontrol med sikkerhed på højt niveau og mellemniveau, gør SALTOs integrationsteknologier det muligt at udvide almindelige kabel baserede systemer til adgangskontrol naturligt, så de også omfatter næsten alle dørtyper, hvor der kræves adgangskontrol.

Uddannelsesinstitutioner

Et sikkert og praktisk miljø til elever, studerende og personale:

 • Få hurtigt overblik over, hvem der har adgang, hvor og hvornår – lige fra kontorer, boliger, laboratorier, biblioteker, gymnastiksale, til kulturcentre, fællesarealer osv.
 • Skelnen imellem adgang og varighed af adgang til fysiske steder, gør det let at give midlertidig adgang til gæster (f.eks. konferencedeltagere), kontraktansatte og vikarer, såvel som personale og elever.
 • Integrer adgangskontrollen med andre campustjenester (f.eks. kontantløse automater, kantiner, bibliotekssystemer og transport) i form af ét enkelt adgangsmedie..
 • Systemfleksibilitet gør det let at ændre adgangsplanerne og på individuel basis programmere visse installationer til konferencer, sport, kulturelle arrangementer osv.
 • I nødstilfælde giver muligheden for lokal låsning de autoriserede brugere mulighed for at låse elektroniske SALTO-låse selvstændigt.

Særlige SALTO-funktioner til uddannelsesinstitutioner

AMOK
Elektroniske SALTO AMOK-langskilte har indbyggede medielæsere på indersiden af langskiltet. Denne interne læser giver brugere mulighed for at aktivere AMOK-funktionstilstanden, så et lokale hurtigt kan låses. Kun autoriserede brugere med AMOK-privilegier i deres adgangsplan kan aktivere den.
Automatisk tildeling af adgangsrettigheder
Automatisk tildeling af rettigheder på kort og brik gør det muligt at kode medier direkte via en væglæser ved den primære indgang. Dette kan gøres, første gang en bruger viser et adgangsmedie, hvilket sparer tid og besvær og eliminerer kø ved kontrol af kort.

Salto KS

Cloudbaseret adgangskontrol på farten og i realtid

SALTOs anerkendte og dokumenterede stabilitet og driftsikkerhed giver mulighed for trådløs adgangskontrol i enhver virksomhed. Sammenlignet med en traditionel mekanisk løsning leverer SALTO KS en markant forøget funktionalitet og ydelse. SALTO KS har et fleksibelt administrationssystem, der ikke kræver softwareinstallation, og til en væsentligt lavere pris end ved et kabelført elektronisk produkt.
SALTO KS er adgangskontrolløsningen, der fungerer – hvor som helst og når som helst. Den er fleksibel og kan tilpasses din virksomhed.
Få fuld kontrol over alle funktioner & muligheder fra web appen. Benyt din smartphone app på farten for at se hændelser, fjernåbninger eller blokeringer.

Kontakt os

Hos A/H Låsemontage giver vi gerne et tilbud på, hvordan vi finder den bedste sikkerhedsmæssige løsning. Har du spørgsmål til, hvordan du bedre kan sikre din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på telefon 36 70 60 30 eller på mail service@ah-laase.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.